Przejdź do treści

Historia czasopisma


„Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” (ISSN 2080-0851) nawiązuje do tradycji redagowanego przez Romana Pilata „Pamiętnika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, czasopisma ukazującego się w latach 1887–1898 we Lwowie, które poświęcone było – według deklaracji jego założycieli – „epoce Mickiewicza”. „Wiek XIX” jest także kontynuacją „Rocznika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, który wydawany był przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza od 1966 roku.

Numery „Rocznika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” z lat 2000-2007 zostały zdigitalizowane i są dostępne pod adresem: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/81127?language=en#structure

Publikację adresujemy przede wszystkim do środowiska polonistycznego, ale do współpracy autorskiej zapraszamy także badaczy dyscyplin pokrewnych – historyków, filozofów, estetyków, kulturoznawców, komparatystów, historyków sztuki, specjalistów literatur obcych. Wspólnie chcielibyśmy wszechstronnie przyjrzeć się wiekowi XIX, między innymi z perspektywy zamkniętego wieku XX oraz naszej współczesności.