Przejdź do treści

Zespół redakcyjny


Redaktorka naczelna:
Magdalena Rudkowska (IBL PAN)


Zespół redakcyjny:
Katarzyna Czeczot (IBL PAN)
Iwona Wiśniewska (IBL PAN)
Lidia Wiśniewska (UKW)
Ewa Wojciechowska (UJ)
Jacek Wójcicki (IBL PAN)
Rozalia Wojkiewicz (UAM)
sekretarzyni redakcji


Rada Naukowa:
Tadeusz Budrewicz
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Krystyna Jaworska
(Università degli Studi di Torino)
Maria Kalinowska
(Uniwersytet Warszawski)
Jarosław Ławski
(Uniwersytet w Białymstoku)
Bogdan Mazan
(Uniwersytet Łódzki)
Luigi Marinelli
(Università degli Studi „La Sapienza” di Roma)
Michał Masłowski
(Université Paris-Sorbonne)
Aneta Mazur
(Uniwersytet Opolski)
Ewa Paczoska
(Uniwersytet Warszawski)
Marta Piwińska
(Instytut Badań Literackich PAN)
German Ritz
(Universität Zürich)
Magdalena Saganiak
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)